Home

Update m.b.t. corona, d.d. 10 november 2021:

Clubochtenden:  Na de voortdurende COVID-19 pandemie zijn er in ’t Slot vanaf 15 juni 2021 weer fysieke bijeenkomsten mogelijk, waarbij de algemene RIVM richtlijnen in acht genomen worden.

Expositie:  De 40-jaar jubileumexpositie die gepland stond voor 28 en 29 maart 2020, is (vooralsnog) verschoven naar het najaar van 2022. Dat betekent dat er dus ook in 2021 geen expositie komt omdat organisatie vooraf en verantwoorde uitvoering ervan door COVID-19 voorlopig nog onmogelijk is. 

Fotokeuze

30 November 2021 : Algemeen
23 November 2021 : Functionele Leegte
16 November 2021 : Herfst
2 November 2021: Warande Helmond

 

Reacties zijn gesloten.