Home

Update m.b.t. corona crisis, d.d. 12 augustus 2020:

I.v.m. de COVID-19 situatie zijn alle groepsbijeenkomsten vanaf 17 maart tot 25 augustus 2020 afgelast en vervangen door fotografie uitdagingen voor leden, de zogenaamde “thuisfoto’s”, zie website pagina Programma. In de zomerperiode van 7 juli tot 18 augustus is het zomer programma ingericht rond het thema “buiten”.

Clubochtenden: Per dinsdagochtend 25 augustus hervatten we onze clubochtenden onder RIVM voorwaarden, waarbij consequent de 1,5 meter regel wordt gehanteerd, stoelen verspreid staan en maximaal 26 leden in de zaal aanwezig mogen zijn. Het programma is daarop aangepast, o.a. door fotobesprekingen te beperken tot alleen digitale foto’s. We gaan bekijken of een vorm van ‘inschrijven / afmelden’ noodzakelijk is en eenvoudig opgezet kan worden. Ook  worden voorlopig geen koffiepauzes ingelast om zo ‘beweging’ in de zaal te beperken.

Expositie:  De 40-jaar jubileumexpositie die gepland stond voor 28 en 29 maart 2020, is (voorlopig) verschoven naar voorjaar 2022. Dat betekent dat er dus ook in 2021 geen expositie komt omdat organisatie vooraf en verantwoorde uitvoering ervan door COVID-19 vooralsnog onmogelijk is. 

Fotokeuze van de maand

Juli 2020 - Teken

Reacties zijn gesloten.